Vietinbank có mất phí hàng tháng không?

  VietinBank là một ngân hàng phổ biến tại Việt Nam, với nhiều khách hàng quan tâm đến việc có mất phí hàng tháng hay không. Trong bài viết này, vaytienantoan.com sẽ tìm hiểu về chính sách phí dịch vụ của VietinBank và xem liệu có mất phí hàng tháng hay không.

Vietinbank có mất phí hàng tháng không?

1. Phí duy trì VietinBank là gì?

  Phí duy trì VietinBank là các khoản phí mà khách hàng cá nhân phải trả để duy trì sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Các phí này bao gồm:

 • Dịch vụ VietinBank iPay (Mobile + Internet): Khách hàng cần trả phí khi yêu cầu cấp lại mật khẩu cho kênh quầy hoặc kênh online của VietinBank iPay. Ngoài ra, còn có phí duy trì dịch vụ theo tháng và phí duy trì dịch vụ biến động số dư tài khoản thanh toán trên iPay.
 • Dịch vụ SMS biến động số dư tài khoản thanh toán: Khách hàng sẽ phải trả phí duy trì dịch vụ SMS biến động số dư tài khoản thanh toán theo tháng. Phí này được tính theo số lượng tin nhắn SMS mà khách hàng gửi hoặc nhận.
 • Dịch vụ SMS biến động số dư tiền gửi tiết kiệm: Đối với khách hàng có tài khoản tiền gửi tiết kiệm, họ sẽ phải trả phí duy trì dịch vụ SMS biến động số dư tiền gửi tiết kiệm theo tháng.
 • Dịch vụ chấp nhận thanh toán QRPay nội địa: Đối với khách hàng bán lẻ, khi sử dụng dịch vụ thanh toán QRPay, họ sẽ phải trả phí cho mỗi giao dịch.

  Lưu ý rằng các khoản phí này có thể thay đổi theo từng thời điểm và VietinBank có quyền thỏa thuận mức phí riêng với khách hàng. Để biết thông tin chi tiết về các khoản phí và dịch vụ của VietinBank, khách hàng có thể liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của ngân hàng.


2. Vietinbank có mất phí hàng tháng không

  Đối với dịch vụ VietinBank iPay (Mobile + Internet), VietinBank áp dụng các khoản phí dịch vụ như sau:

 • Phí cấp lại mật khẩu VietinBank iPay thông qua kênh quầy
 • Phí cấp lại mật khẩu VietinBank iPay thông qua kênh online
 • Phí duy trì dịch vụ (theo tháng)
 • Phí duy trì dịch vụ biến động số dư tài khoản thanh toán trên iPay (OTT)
 • Phí chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7
 • Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác
 • Phí duy trì dịch vụ SMS biến động số dư tài khoản thanh toán/số điện thoại (theo tháng)
  Đối với gói TKTT Premium của VietinBank, miễn phí các dịch vụ SMS biến động số dư tài khoản thanh toán và SMS biến động số dư tiền gửi tiết kiệm. Việc áp dụng phí và mức phí cụ thể sẽ được thỏa thuận giữa VietinBank và khách hàng. 

Vietinbank có mất phí hàng tháng không?


3. Phí thường niên và phí duy trì tài khoản là một phải không?

  Có, VietinBank áp dụng các khoản phí thường niên và phí duy trì tài khoản cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ VietinBank iPay. Phí duy trì dịch vụ biến động số dư tài khoản thanh toán (TKTT) trên iPay có mức từ 1.000 VND đến dưới 50.000.000 VND. 

  Ngoài ra, còn có phí duy trì dịch vụ SMS biến động số dư (BĐSD) TKTT/số điện thoại và phí duy trì dịch vụ SMS BĐSD tiền gửi tiết kiệm.Xem ngay Chắc chắn có ích cho bạn!!


4. Biểu phí thường niên Vietinbank mới nhất

  Dịch vụ VietinBank iPay (Mobile + Internet):

 • Cấp lại mật khẩu VietinBank iPay (kênh quầy)
 • Cấp lại mật khẩu VietinBank iPay (kênh online)
 • Phí duy trì dịch vụ (theo tháng)
 • Duy trì dịch vụ biến động số dư tài khoản thanh toán (TKTT) trên iPay (OTT) từ 1.000 VND đến dưới 50.000.000 VND
 • Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7
 • Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác
 • Duy trì dịch vụ SMS biến động số dư (BĐSD) TKTT/số điện thoại (theo tháng) - Gói BĐSD giao dịch giá trị từ 30.000 VND:
  • TK KH phát sinh dưới 15 SMS/tháng: 10.000 VND/số điện thoại/tháng
  • TK KH phát sinh từ 15 SMS/tháng trở lên: Số lượng tin nhắn SMS * 800 đồng/tỷ giá quy đổi/số điện thoại/tháng
 • Duy trì dịch vụ SMS BĐSD tiền gửi tiết kiệm (theo tháng)
 • Duy trì dịch vụ SMS BĐSD tiền vay
 • Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán)
 • Dịch vụ thanh toán QRPay (thu từ đơn vị chấp nhận thanh toán)

  Quý khách hàng có thể liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietinBank để biết thông tin cụ thể.

Vietinbank có mất phí hàng tháng không?

5. Phí thường niên Vietinbank bao lâu thu 1 lần?

  Phí thường niên Vietinbank được thu một lần trong một năm.


  Đừng bỏ qua nè bạn!

6. Nếu không có nhu cầu dùng thẻ nữa thì có tính phí không?

  Trong trường hợp bạn không còn nhu cầu sử dụng thẻ ngân hàng của VietinBank nữa, bạn có thể yêu cầu đóng thẻ. Tuy nhiên, việc đóng thẻ sẽ áp dụng một số khoản phí. Cụ thể, phí đóng thẻ tại VietinBank là 50.000 VND cho mỗi lần giao dịch này.


7. Lời kết

  Vietinbank không áp dụng phí hàng tháng đối với tài khoản cá nhân tiền gửi. Tuy nhiên, có một số khoản phí khác như phí giao dịch và dịch vụ được áp dụng tùy thuộc vào từng loại giao dịch và sản phẩm. 

  Người dùng nên cẩn trọng kiểm tra và hiểu rõ các khoản phí này trước khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng.


Bài viết liên quan

Đọc tiếp: